Opublikowany w Góry Świętokrzyskie, Polska

Święta Katarzyna

  • 2 dni (03 – 04.07.2010)
  • jeden camping „Przy Szlaku” w Świętej Katarzynie
  • zamki: Chęciny, Krzyżtopór
  • park tematyczny: Bałtów
  • jaskinia „Raj”
  • Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich
  • Dąb „Bartek”

Czytaj dalej 😊